Prof. Dr. Melih Güven Muayenehanesi Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçilerimiz,

İşletmemizde güvenlik kameraları ile kayıt yapılmaktadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Prof. Dr. Melih Güven olarak (hepsi birlikte “Muayenehane” olarak anılacaktır) İşletmemizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik kameraları aracılığıyla işlenecek kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Hastalarımıza, hasta adaylarımıza ve tedarikçilerimize ilişkin diğer kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatma metinleri ayrıca ilgili süreçlerde tarafınıza iletilmektedir.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nedir?

Gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı siz, İşletme ve çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, gerekli hallerde (acil durumlar, güvenlik ihtiyaçları vs.) uygun aksiyonların alınabilmesi amaçlarıyla fiziksel mekan güvenliği (güvenlik kamerası görüntülerinizi) bilgileriniz işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz ?

Kişisel verilerinizi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve şikayet, suç duyurusu, dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla paylaşabiliriz.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verilerinizi; İşletme merkezini ziyaret etmeniz halinde güvenlik kameralarının görüntü kaydı yapması şeklinde otomatik yöntemlerle toplamaktayız. Kişisel verilerinizi “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlemekte ve toplamaktayız.

Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı aşağıdaki adrese yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Yazılı başvuru adresi: Bağdat Caddesi Selcan Apartmanı No:208 Daire:7 Çiftehavuzlar/Fenerbahçe/Kadıköy/İstanbul
Online başvuru: info@melihguven.com.tr