Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni

Değerli Websitesi Ziyaretçilerimiz,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Prof. Dr. Melih Güven olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Bu metinde, işletmemizin hasta adaylarına sunduğu ilişkin tedavi ve hizmetlerden (“Hizmetler”)  faydalanmak/bilgi almak için www.melihguven.com.tr (“Websitesi”) ve iletişim kanallarımız üzerindeki kişisel veri işleme faaliyetlerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır. Websitesi üzerinde çerez yoluyla işlenen kişisel verilere ilişkin çerez politikasına Websitesi üzerindeki ilgili sekmeden ulaşabilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nedir?

İletişim Faaliyetleri

Websitesinde iletişim formu doldurmanız veya telefon numaramız üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde bazı kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu kapsamda; bizimle iletişime geçerek sunduğumuz tıbbi hizmetlere ilişkin bilgi talep etmeniz halinde talep ettiğiniz Hizmet’in İşletmemiz’in sunduğu hizmetler kapsamında olup olmadığının tespit edilmesi, buna ilişkin size yönelik bilgilendirme ve iletişim süreçlerinin yürütülebilmesi, iletişim amacınızın öneri ve şikayet olması halinde ise bu amacınızın en uygun şekilde sonuçlandırılarak size geri dönüş sağlanabilmesi, talep etmeniz halinde randevu oluşturulabilmesi, talep ettiğiniz Hizmet’e göre uygun randevu sürenizin ayarlanabilmesi, randevunuza ilişkin olası durumlarda (değişiklik, erteleme, iptal vs.) sizinle iletişim kurabilmemiz amacıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi), müşteri işlem (iletişim konusu, talep ettiğiniz tedavi türü, iletişim talep amacı, bize ileteceğiniz notlarınız, randevu tarih ve saatiniz) bilgileriniz işlenecektir.

Yasal Süreçler

Aramızda doğabilecek olası uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Sağlık Bakanlığı, maliye gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap, talep ve itiraz hak ve yükümlülüklerinin kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi, olası bir şikayet/soruşturma halinde Kanun uyarınca yapılan aydınlatmaların ispat edilebilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi,), müşteri işlem (aydınlatma tarihi, kanalı, yöntemi, kapsamı ve buna ilişkin kayıtlar) işlenecektir.

Tarafımıza ilgili kişi başvurusu yapmanız halinde ise başvurunun Kanun’a uygun şekilde cevaplanabilmesi için kimlik (ad soyadı, TC kimlik numarası, yazılı başvuru ise imza), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası) ve müşteri işlem (talep edilen hizmetler ve detayları) işlenecektir.

  • Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi,

  • Tedarikçiler: Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla hizmet sağlayıcılarıyla (bakım/onarım/geliştirme hizmeti alınan tedarikçiler, web sitesine ilişkin sunucu hizmeti alınan tedarikçiler, hukuki danışmanlık hizmeti verenler, e-posta sunucu hizmeti verenler, hasta takip ve yönetim sistemi hizmeti veren tedarikçiler),
  • Kamu Kurum Kuruluşları: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla,

paylaşmaktayız.

  • Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verileriniz;  Websitesi üzerinden iletişim formunu doldurmanız, sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize yorum yazmanız veya mesaj göndermeniz, işletmemizin telefonlarını arayarak bizimle iletişime geçmeniz halinde alınan bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, randevu bilgilerinizin sistemimize girilmesi, aydınlatma yükümlülüğüne dijital ortamlardaki kayıtların sistemlerimize kaydedilmesi, çerez kullanımına onay vermeniz halinde çerezler yoluyla Websitesindeki hareket ve işlemlerinizin cihazınız üzerinde kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan fiziki paylaşımlar (bildirim, tebligat vb.), aydınlatma yükümlülüğüne kayıtların yazılı olarak alınması ile otomatik olmayan yöntemlerle toplanacaktır.

Kişisel verileriniz:

  • İletişim faaliyetlerine ilişkin olarak “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine,
  • Yasal süreçlere ilişkin olarak “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.
  • Çerez süreçlerine ilişkin olarak ise zorunlu çerezler bakımından “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine, isteğe bağlı diğer çerezler bakımından ise Websitesine ilk girişte vereceğiniz açık rızaya dayanarak işlenecektir.
  • Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı aşağıdaki adrese yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Yazılı başvuru adresi: Bağdat Caddesi Selcan Apartmanı No:208 Daire:7 Çiftehavuzlar/Fenerbahçe/Kadıköy/İstanbul

Online başvuru: info@melihguven.com.tr