Ana SayfaÇalışmalarımPediatrik Ortopedi - Çocuk Ortopedisi

Pediatrik Ortopedi – Çocuk Ortopedisi

Ortopedi” kelimesi, latince orthos (düzgün) ve paedia (çocuk) kelimelerinin birleşiminden oluşup düzgün çocukanlamına gelmektedir. Erişkin dönemde karşılaşılan birçok ortopedik sorunun kökeninde çocukluk döneminde ortaya çıkmış problemler yatar. Bu açıdan bakıldığında çocuk ortopedisinin, ortopedi ve travmatoloji dalının en temel alanlarından birisi olduğunu söylemek mümkündür.

Doğumdan itibaren iskelet sistemi büyümesi bitene kadar bebek, çocuk ve ergenlerin kas-iskelet sisteminde doğumsal (konjenital), gelişimsel ve travmatik nedenlerle gelişen ortopedik sorunlar çocuk ortopedisinin ilgi alanını oluşturmaktadır.

Bu hastalıkların erişkin dönemde ortaya çıkan yansımalarının tedavisi de çocuk ortopedisinin uğraşılarındadır. Ayrıca çocuk ve ergenlerin ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri de çocuk ortopedisinin sorumluluk alanındadır.

Pediatrik dönemde görülebilecek bazı ortopedik deformiteler. A: Doğuştan çarpık ayak (Pes Equinovarus), B: Serebral palsi’ye (beyin felci) bağlı ayakta equinovarus deformitesi, C: Konjenital sıkıştırıcı (konstrüktif) bant patolojisi, D: Ayakta polidaktili (6 parmak), E: Elde ikili başparmak (duplikasyon)

Çocuk bedeni erişkinin küçük bir kopyası gibi görülmesine rağmen ortopedik olarak tanı ve tedavi sürecinde birçok farklı özellikler barındırır. Büyüme ve gelişme sürecinin dinamikleri gerek travmatik yaralanmaların, gerekse doğumsal ve gelişimsel ortopedik problemlerin çocuklarda çok farklı seyretmesine neden olmaktadır.

Örneğin erişkinlerde cerrahi olarak tedavi edilen birçok kırık, çocuklarda cerrahi dışı konservatif yöntemlerle iyileşebilmekte; gene erişkin dönemde gözlenen iyileşme komplikasyonlarının çok büyük bir kısmı çocuklarda ortaya çıkmamakta, ya da çok hızlı ve sorunsuz bir şekilde düzelebilmektedir.

Fakat çocuklarda kas-iskelet sisteminin gelişme dinamikleri engellendiğinde erişkinlerden çok daha yıkıcı deformiteler ve sakatlıklar da ortaya çıkabilmektedir. Tüm bu özellikler çocukların, erişkinlerin minyatür bir kopyası olarak algılanmaması gerektiğini, ortopedik sorunlarda tanı ve tedavi süreçlerinin bambaşka özellikler taşıdığını göstermektedir.

3 günlük bir kız bebeğin sağ ayağındaki doğuştan çarpık ayak (pes equinovarus - PEV) deformitesine yönelik uygulanmış alçı tedavisi
3 günlük bir kız bebeğin sağ ayağındaki doğuştan çarpık ayak (pes equinovarus – PEV) deformitesine yönelik uygulanmış alçı tedavisi
5 yaşında kız hastada her iki ayakta nüks PEV (doğuştan çarpık ayak) deformitesi nedeniyle uygulanmış olan cerrahi tedavi sonucu
20 aylık kız bebekte sol kalçada gelişimsel kalça displazisi (eski adıyla doğuştan kalça çıkığı) nedeniyle uygulanmış olan cerrahi tedavi ve 6 yıllık sonuç

Ortopedi ve travmatoloji disiplininin oldukça temel, detaylı ve özellikli bir bölümünü oluşturan çocuk ortopedisi alanında hizmet verebilecek deneyimli ortopedist sayısı ülkemizde her geçen gün artmakla birlikte, yeterli sayıya ulaşılabildiğini söylemek ne yazık ki mümkün değildir.

Çocuk ortopedisinde sık görülen ve tedavi uygulanan hastalıklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Gelişimsel kalça displazisi (Kalça çıkığı)
 • Doğuştan çarpık ayak (Pes Equinovarus)
 • Serebral palsi (Doğumsal beyin felci)
 • Meningomyelosel (Spina bifida)
 • Doğumsal kas-iskelet sistemi deformiteleri
 • Perthes hastalığı
 • Femur başı epifiz kayması (Slipped kapital femoral epifiz)
 • Çocuk kırıkları, çıkıkları ve yumuşak doku travmaları
 • Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen sportif yaralanmalar
 • Yürüme bozuklukları
 • Pediatrik ayak sorunları
 • Boy kısalığı
 • Omurga eğrilikleri (skolyoz, kifoz v.b.)
 • Doğumsal kol felci (Brakial pleksus palsi)
 • Kas-iskelet sistemi tümörleri