Lomber Radyofrekans Nörotomi Uygulaması

Bel ağrıları ani gelişen kas spazmlarından bel fıtığına, travmatik yaralanmalardan dejeneratif omurga hastalıklarına kadar farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. İstirahat, ilaç tedavisi ve fizik tedavi uygulamaları ile ilk planda rahatlama sağlanabilse de, ağrılar zaman zaman devam edebilmekte ve kronikleşebilmektedir. Radyofrekans nörotomi ya da radyofrekans ablasyon yöntemi böylesi durumlarda medikal teknolojinin bizlere sunduğu tedavi alternatiflerinden birisidir. Bu yöntemde amaç, ağrıya neden olan sinir liflerinin radyo dalgalarının ürettiği ısı aracılığıyla duyarsızlaştırılması ve sinir dokusunun ağrıyı iletme yeteneğinin geçici olarak engellenmesidir. Yöntemde, radyo dalgaları hedeflenen sinir liflerine özel enjektörler aracılığıyla iletilir. İşlem ameliyathane ortamında steril koşullarda gerçekleştirilir. Enjektörlerin uygun bölgeye yerleştirilebilmesi için skopi adı verilen özel bir röntgen cihazından faydalanılır. Genel anestezi uygulamasına gerek yoktur. Sedasyon ve lokal anestezi altında 20-30 dakikalık bir sürede gerçekleştirilen bu işlem sırasında hasta herhangi bir ağrı hissetmez ve uygulama sonrası 2-3 saatlik takibin ardından taburcu edilebilir. Etkinlik bir kaç gün içerisinde başlayıp haftalar içerisinde belirgin olarak artar.

Radyofrekans nörotomi, ağrıyı geçici bir süreliğine ortadan kaldırır. Etki 6-9 ay, bazen de daha uzun sürebilmektedir. Bu süre içerisinde fizyoterapi uygulamalarına hastanın katılımı ve konforu belirgin bir şekilde artar. Uygulama, gerektikçe tekrar edilebilir. Bu girişim bel ağrıları dışında omuz, kalça ve diz eklem kireçlenmesine bağlı ağrılarda, sakroiliak eklem ağrılarında ve topuk dikeni gibi farklı bir çok ortopedik sorunda cerrahi girişimin düşünülmediği ya da uygulanamadığı, medikal tedaviye dirençli olgularda kısa, etkin ve güvenilir bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır.