Konjenital (Doğumsal) Halluks Varus Deformitesi

Ayak baş parmak deformiteleri erişkinlerde sık görülen, kozmetik sorunların dışında ayakkabı giyme problemlerine ve ağrıya yol açan, sıklıkla cerrahi tedavi gerektiren sorunlardır. Çocuklarda ise çok daha nadir görülen baş parmak deformitelerinin tedavisi oldukça zordur. Genellikle konjenital (doğumsal) olan bu problemlere eşlik eden başka ayak deformiteleri de mevcuttur. Daha önce başka bir merkezde baş parmak polidaktilisi (normalden daha fazla sayıda parmak bulunması) ve halluks varus (baş parmakta orta hatta-içe dönüklük) deformitesi nedeniyle ameliyat edilmiş olan ve 6 yaşında bize başvuran bir hastamızda gerçekleştirdiğimiz kemik ve yumuşak doku ameliyatının (tendon transferi) 4. yıl takibini tamamladık. 2021 yılında Journal of American Podiatric Medical Association (JAPMA) dergisinde değerli meslektaşlarım Op. Dr. Barış Kadıoğlu, Doç. Dr. Budak Akman ve Op. Dr. Namık Kemal Özkan ile birlikte yayın haline getirdiğimiz bu olguya ait klinik ve radyografik görüntülere ait videoyu görmektesiniz. Çocuklardaki baş parmak deformitelerinin erişkin deformitelerinden en önemli farkı, uygulanan cerrahi tedavinin iskelet sistemi büyümesi tamamlanıncaya kadar yakın takip edilme zorunluluğu ve gerektiğinde ek girişimler açısından da hazırlıklı olunması gerekliliğidir.