Doğuştan Çarpık Ayak Deformitesi (clubfoot, pes equinovarus ya da yumru ayak)

Doğuştan çarpık ayak deformitesi (clubfoot, pes equinovarus ya da yumru ayak) yeni doğanlarda sık görülen konjenital (doğumsal) bir şekil bozukluğudur. Olguların yarıya yakınında deformite her iki ayakta olabilmektedir. Erkek bebeklerde kız bebeklere oranla daha fazla görülen bu deformitenin doğum öncesi anne rahminde ultrasonografik olarak tespit edilmesi mümkün olmakla birlikte, tedavi süreci doğum sonrasında başlar. Dr. Ignacio V. Ponseti tarafından 1960’lı yıllarda tarif edilmiş seri alçılama yöntemi ile olguların %95’inde tedavi sürecine sadık kalınması durumunda tam düzelme elde etmek mümkündür. Ponseti yönteminde alçılamaya doğum sonrası ilk hafta başlanır ve her hafta kademeli olarak bu karmaşık ayak deformitesinin bir bölümünün düzeltilmesi hedeflenir.

Ortalama 6 haftalık alçı uygulamasının ardından çoğu olguda aşil tendonuna ufak bir cerrahi girişim ile tenotomi (tendon kesme-uzatma) işlemi yapılır ve 3 hafta boyunca kalacak son alçılamaya geçilir. Ardından, hasta 2-4 yaşına gelinceye kadar özel bir ortopedik ayakkabı ile takip edilir. Hem doktor, hem de aile tarafından sabır ve ilgi ile takip gerektiren bu deformitede normal görünümlü, yere düzgün basabilen ve hareket kısıtlılığı olmayan bir ayak elde etmek mümkündür.