Çocuklarda kalça çıkıklarında cerrahi tedavi

Çocuklarda kalça çıkığı (eski tanımı doğuştan kalça çıkığı, güncel tanımı ise gelişimsel kalça displazisi) bebeklerde ve küçük çocuklarda kalça ekleminin düzgün gelişmemesi sonucunda ortaya çıkan, eklem gevşekliği ve zamanla gelişen anatomik kemik bozukluklar nedeniyle uyluk (femur) kemiğinin üst ucunun kalça eklem yuvasıyla ilişkisini kaybetmesi olarak ifade edilebilecek bir kalça problemidir. Tedavi edilmediği takdirde kalıcı ve ciddi yapısal kalça deformitelerine, hatta sakatlığa yol açabilecek bu durumun erken yaşta tanı ve tedavisi oldukça önemlidir. Herhangi bir kas-iskelet sistemi hastalığı olmayan normal bebeklerde de gelişebilen bu problem, kas-iskelet sistemi hastalıkları mevcudiyetinde çok daha şiddetli bir şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Tanı doğum sonrası ilk aylarda ortaya koyulabildiğinde tedavide cerrahi dışı yöntemler etkindir. Ancak yaş ilerledikçe önce yumuşak doku cerrahileri, ardından da bu girişimlerin kemik amelkiyatları ile kombine edilmesi eklem ilişkisinin sağlanması amacıyla zorunlu hale gelmektedir. 8 yaşında serebral palsi (beyin felci) sorunu olan erkek hastamızda her iki kalçasında çıkık (dislokasyon) sorununa yönelik aynı seansta kalça eklem yuvası ve uyluk (femur) kemiğine uyguladığımız cerrahi girişimin sonuçlarını görmektesiniz. Bu cerrahilerde amaç tam uyumlu ve hareketleri kısıtlanmamış bir kalça eklemi elde etmek, dolayısıyla da hastanın aksamadan yürümesine olanak sağlayacak bir gelecek elde etmektir.