Çocuklarda Düz Tabanlık Sorunu ve Cerrahisi

Ayakta duruken ya da yürüken ayağın iç kavsinin (medial longitudinal ark) azalması ya da ortadan kalkması olarak tarif edilebilecek düz tabanlık sorunu çocukluk ve ergenlik döneminde aileleri endişelendiren ayak sorunlarının başında gelmektedir. 5 yaşına kadar bir çok çocukta fizyolojik olarak gözlenebilen ve genellikle belirgin bir patolojiye işaret etmeyen bu sorun yaşla birlikte azalmakta ve ortadan kaybolmaktadır. 8 yaşından itibaren gözlenmeye devam ettiğinde ise zaman zaman cerrahi düzeltme gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Fizyolojik düz tabanlık dışında kalan ve ileri yaşlarda gözlenen düz tabanlık problemini esnek ve sert düz tabanlık olarak ikiye ayırmak mümkündür. Esnek düz tabanlıkta çoğu olguda gözlem ve egzersiz terapisi yeterli iken, sert düz tabanlığın olduğu olgularda sıklıkla altta yatan başka bir kas-iskelet sistemi patolojisi bulunmakta ve bu olgularda cerrahi girişim gerekliliği söz konusu olmaktadır. 2016 yılında Journal of Pediaatric Orthopaedics dergisinde yayımladığımız bir cerrahi modifikasyon ile ameliyat ettiğimiz iki olguya ait takip radyografilerini izlemektesiniz.